26 października 2019

Przeszłość i przyszłość


Przykładowy tekst wpis-3 użyty w projekcie strony internetowej, w jego wyglądzie zamiast treści oryginalnej, aby podkreślić elementy projektu nad treścią. Jest to tekst zastępczy tj. wypełniacz zawierający słowa ułożone tak Niezbyt Logicznie. To wygodne na etapie niedopracowania przez strony projektu treści merytorycznych.. Pomaga zarysować elementy wizualne dokumentu lub prezentacji, np. typografię, czcionkę lub układ.

Słowa i litery w tekście zostały zmienione przez dodanie lub usunięcie, aby celowo uczynić swoją treść bezsensowną; to już nie jest prawdziwa, poprawna ani zrozumiała polszczyzna. Podczas gdy, aby naśladować typograficzny wygląd języków świata, podobnie jak digrafy, których nie można znaleźć w oryginale.